KWW Wspólnie dla Knurowa

Rejestr wpłat i zaciągniętych kredytów

Rejestr zaciągniętych kredytów oraz wpłat o wartości przekraczającej kwotę minimalnego wynagrodzenia KWW Wspólnie dla Knurowa (zgodnie z art. 140 § 1 Kodeksu Wyborczego).

Zaciągnięte kredyty:

brak

Wpłaty od osób fizycznych przekraczające kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę:

brak