Kandydat do Rady Miasta

Jan

Furgoł

Jan Furgoł - Kandydat do Rady Miasta w Knurowie

Okręg wyborczy

4

Pozycja na liście

1

Szanowni Wyborcy!

Jestem gotów podjąć obowiązki radnego Rady Miasta. Wykorzystam swoją wiedzę samorządową i wieloletnie doświadczenie w funkcjonowaniu lokalnego samorządu.
Podejmując decyzję o kandydowaniu kieruję się potrzebą kontynuowania zadań, którymi zajmowałem się w minionych latach, a które nadal czekają na realizację.

Są to w szczególności:

  • Brak kanalizacji sanitarnej w Krywałdzie.
  • Brak sieci gazowej w Krywałdzie, pomimo przygotowania koniecznych formalności.
  • Dokończenie utwardzenia nawierzchni na wszystkich drogach gminnych.
  • Pozyskać teren i urządzić plac zabaw dla dzieci w Krywałdzie.
  • Systematycznie regulować koryta rowów melioracyjnych i ich przepustów.
  • Objąć monitoringiem wszystkie skrzyżowania głównych dróg i ważne obiekty.
Kilka zdań o sobie

Pracowałem przez 7 lat w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach, później aż do przejścia na emeryturę jako sztygar w kop. „Szczygłowice”. Z Knurowem jestem związany od wielu pokoleń. W minionych latach przez kilka kadencji byłem radnym Rady Miasta Knurów oraz przez ponad 20 lat ławnikiem sądowym. Moje hobby to historia regionalna, muzyka, fotografia, dokumentowanie ważnych wydarzeń w naszym mieście i regionie, kolekcjonowanie archiwalnych dokumentów i zdjęć, pasjonują mnie nowości w technice.

W swej obecnej działalności publicznej zasiadam w Radzie Miasta Knurów i w Radzie Parafialnej w Krywałdzie, jestem członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa. Mam dwoje dorosłych dzieci i czworo wnucząt.

Sukcesy samorządowe z moim udziałem

Na forach społecznościowych zadano mi pytania, jakie są moje osiągnięcia w samorządowej działalności przez kilka kadencji w Radzie Miasta ? Co zrobiłem dla mieszkańców ? Jakie efekty z moim udziałem mogę przedstawić ?

Znalazłem tutaj odpowiednie miejsce aby na te pytania odpowiedzieć.

W drugiej połowie lat 80-tych brałem aktywny udział w działalności Komitetu Osiedlowego Mieszkańców w Krywałdzie. Chociaż znałem problemy lokalnego środowiska to jednak poznałem wiele, które były mi obce. Już wtedy inicjowałem potrzebę budowy rowów odwadniających podtopione tereny w Krywałdzie i w Starych Szczygłowicach, remonty dróg, budowę kanalizacji deszczowej.

W wyborach samorządowych w 1988 roku osiągnąłem sukces. Od tej chwili mając mandat społeczny aktywnie uczestniczyłem w realizacji oczekiwanych inwestycji na terenie Krywałdu i nie tylko tam. Wnioskowałem do Zarządu Miasta, składałem interpelacje i propozycje skomunalizowania dróg prywatnych, co zawsze stanowi podstawę do podjęcia decyzji o przystąpieniu do ich remontu. 

Wielu mieszkańców do dziś pamięta jak odwiedzałem ich domy z prośbą o podpisanie przekazania swej własności będącej w drodze na rzecz Gminy. Ta inicjatywa ze skutkiem pozytywnym doprowadziła do generalnego remontu ul. Powstańców wraz z budową uzbrojenia podziemnego. W dalszej kolejności wyremontowano inne drogi w Krywałdzie i Szczygłowicach. Nie wszystkie z tych dróg wymagały regulacji własnościowych, jednak wiele problemów, w których uczestniczyłem towarzyszyło w ich przebudowie. W ostatnim czasie remontu doczekała się ul. Jordana, końcówka ul. Wzgórze. Wiele problemów z pozyskaniem na rzecz gminy spotkałem na drodze wiodącej do krywałdzkiego kościoła, która stanowiła własność Skarbu Państwa. Dzięki dobrej współpracy ze Starostwem Gliwickim, droga została przekazana Gminie, mojej inicjatywy nadano jej nazwę ul. Kościelna i wraz częścią ul. Stawowej została wyremontowana. 

W bieżącym roku po koniecznych regulacjach własnościowych zostanie wyremontowana wraz z uzbrojeniem ul. Polna i Bojowa oraz ul. Słoneczna. Na swoją kolej czeka ul. Szkolna, jej przedłużenie w części leśnej utwardzono przez Nadleśnictwo na skutek moich starań. Aktualnie trwa inicjatywa przekazania Gminie prywatnej części ul. Ściegiennego. Można stwierdzić, że niedługo wszystkie gminne drogi otrzymają utwardzone nawierzchnie.

Do spektakularnych moich działań samorządowych zaliczam budowę sieci teletechnicznej w Krywałdzie, gdzie mieszkańcy jako pierwsi na początku lat 90-tych minionego wieku mieli telefony z nowej centrali telefonicznej. Zadbałem o wymianę starej sieci energetycznej zasilającej nasze domy, wszystkie drogi otrzymały nowe oświetlenie w całym Krywałdzie i Szczygłowicach.

Starania moje i radnego śp. dr. Piotra Górki doprowadziły do wybudowania nowego przedszkola w Krywałdzie, które w swej dawnej siedzibie nie mogło istnieć, bowiem szkody górnicze zniszczyły budynek. Zachowanie ciągłości funkcjonowania przedszkola, wraz z jego przeprowadzką do przyziemia krywałdzkiej szkoły były skutecznym przykładem naszego starania i heroizmu ówczesnej dyrekcji tych obydwu placówek. Prowizoryczna działalność przedszkola nie mogła długo istnieć, więc doprowadziliśmy do wybudowania nowej siedziby przedszkola i ustanowienie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krywałdzie. Postaraliśmy się o wybudowanie również parkingu dla samochodów przy ZSP.

Z mojej inicjatywy urządzono parking na końcu ul. Słonecznej przy cmentarzu komunalnym i wymianę zużytej bramy do cmentarza. Podjąłem rozmowy z właścicielem gruntu przylegającego do szczygłowickiego kościoła, celem odkupienia terenu przez Gminę Knurów oraz przez parafię. Zakup okazał się cenowo korzystny. Parafia natychmiast urządziła potrzebny tam parking samochodowy, mieszkańcy wykorzystali część terenu na plac zabaw dla dzieci i siłownię za pomocą budżetu obywatelskiego. Teraz wybudowano tam jeszcze dom przedpogrzebowy.

Do znaczących moich działań samorządowych zaliczam sprawę pozyskania nieruchomości będących w gestii Syndyka Masy Upadłości ZTS Krywałd, tj. cały budynek kościoła wraz z przyległym gruntem. Do kościoła należała jedynie część budynku byłych zakładów, reszta czyli ok. 2/3 powierzchni to były warsztaty, biura i pomieszczenia socjalne, natomiast część gruntowa, to było jedynie dojście do kościoła. Na skutek moich osobistych negocjacji, do których miałem stosowne upoważnienia, cały budynek kościoła stał się własnością parafii wraz z otaczającym terenem. Dalsze moje działania skupiły się na remoncie wszystkich nabytych pomieszczeń budynku kościoła, gdzie świetlica służy społeczeństwu lokalnemu. Urządzono również parking dla samochodów.

Krywałd w czasie mojej obecności w Radzie Miasta otrzymał nową sieć wodociągową, kanalizację deszczową na wszystkich wyremontowanych drogach. Bezpośrednio zajmowałem się budową sieci gazowej w rejonie ulic Wilsona, Rakoniewskiego i osiedla Wzgórze.

Na skutek moich interpelacji i starań na ul. Zwycięstwa wybudowano trzy odcinki chodnika. Pełny sukces uznam jako udane przedsięwzięcie, kiedy chodnik powstanie na całej długości tej drogi.

Z pewnością mieszkańcy Krywałdu zaliczą mi jako sukces w sprawie oczekiwanej przez nich likwidacji garaży pomiędzy ul. Powstańców i Jordana wraz dawnym warsztatem samochodowym. Oczyszczenie dużego placu z tych obiektów stało się faktem. Teraz trwa tam budowa domów jednorodzinnych, natomiast przez środek placu wytyczona jest gminna droga, której nazwę wskazałem – ul. Lęgowiec. Taką nazwę zaproponowałem również dla przyszłego osiedla domów jednorodzinnych.

Mieszkańcy zapewne nie zapomnieli mi działającej od roku sygnalizacji wzbudzanej na przejściu przy krywałdzkiej szkole i trzech przejść dla pieszych na ul. Michalskiego, o co postarałem się na ich życzenie. W planach rozbudowy Feliksówki i pozyskania terenu jest również mój udział co potwierdzić może ks. Piotr Larysz.
Dręczący mieszkańców temat budowy kanalizacji sanitarnej w Krywałdzie ma swoją ścieżkę działania. Na chwilę obecną istnieje opracowanie projektowe p.n. ‘Koncepcja budowy kanalizacji sanitarnej w Krywałdzie”. Może to nie być w pełni dla nas satysfakcjonujące, lecz wszystko się od czegoś zaczyna.

Cenię sobie współpracę ze wszystkimi mieszkańcami naszego okręgu. Jestem zawsze do Waszej dyspozycji, jak również mój numer telefonu i adres mailowy. Dobrze o tym wiecie, że nikomu nie odmówiłem swoich starań i pomocy. Jestem do dalszej Waszej dyspozycji.

Z poważaniem
Jan Furgoł

POSTAW NA DOŚWIADCZENIE, UCZCIWOŚĆ I RZETELNOŚĆ.

Okręg wyborczy nr 4

Ulice: Bojowa, Graniczna, Jagielnia, dr. Henryka Jordana, Wojciecha Korfantego, Krótka, Leśna, Juliusza Ligonia, Feliksa Michalskiego, Nowy Dwór, Powstańców, Rybnicka, Sadowa, Słoneczna, Starowiejska, Stawowa, Szkolna, Szybowa, Piotra Ściegiennego, Zielona, Zwycięstwa, Aleja Piastów, Górnicza, Lignozy, Stanisława Staszica, Sztygarska, Wieczorka, Jana Kilińskiego, Hugo Kołłątaja, Marii Konopnickiej, Książenicka, Parkowa, Stefana Żeromskiego, Cicha, Grunwaldzka, Jana Matejki, Niepodległości, Polna, Walentego Rakoniewskiego, Ustronie Leśne, Wilsona od nr 33 do końca, Wzgórze, Kościelna

Poznaj nasz program wyborczy